لیفتراک دستی مدل2 CTY-D

لیفتراک دستی مدل2 CTY-D

لیفتراک دستی مدل2 CTY-D

لیفتراک دستی مدل 2 CTY-D ظرفیت بارگیری (کیلوگرم) 2000 حداکثر ارتفاع بالابری (میلی متر) 1600 حداقل ارتفاع شاخک (میلی متر) 85 طول شاخک (میلی متر) 1100 عرض قابل تنظیم شاخکها (میلی متر) 240-780 سرعت بالابری (میلی متر /Stroke) 14 سرعت پایین آمدن (میلی متر /Stroke) قابل کنترل میباشد عرض بیرونی دو شاخک (میلی متر) 830 حداقل حجم مجاز مخزن روغن 2 (لیتر) اندازه چرخ جلو (میلی متر) 80 *93 اندازه چرخ عقب (میلی متر) 180 * 50 اندازه کلی (میلی متر) 2050 * 830 * 1500 وزن دستگاه (کیلوگرم) 260

لیفتراک دستی مدل                       2 CTY-D                                                                                         
ظرفیت بارگیری                   (کیلوگرم) 2000
حداکثر ارتفاع بالابری      (میلی متر) 1600
حداقل ارتفاع شاخک           (میلی متر) 85
طول شاخک                         (میلی متر) 1100
عرض قابل تنظیم شاخکها                                                    (میلی متر) 240-780
سرعت بالابری                                                                         (میلی متر /Stroke) 14 سرعت پایین آمدن                                      (میلی متر /Stroke) قابل کنترل میباشد
 عرض بیرونی دو شاخک                                                                 (میلی متر) 830
حداقل حجم مجاز مخزن روغن                                                                    2 (لیتر)
اندازه چرخ جلو                                                                       (میلی متر) 80 *93
اندازه چرخ عقب                                                                    (میلی متر) 180 * 50
اندازه کلی                                                        (میلی متر) 2050 * 830 * 1500
وزن دستگاه                                                                                        (کیلوگرم) 260

 

گالری تصاویر

تصاویر مرتبط با این محصول را مشاهده نمایید