ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک مدل HPMM GD-322

ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک مدل HPMM GD-322

ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک مدل HPMM GD-322

ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک مدل 322-HPMM GD . تخلیه کامل و نظافت و جایگزین روغن کلیه گیربکس های اتوماتیک . کمک به بازگرداندن سرعت عملکرد گیربکس و کاهش لرزش گیربکس . رفع مشکل تزریق روغن ناقص هنگام تعویض روغن گیربکس اتوماتیک به صورت دستی . مخزن نشان دهنده روغن گیربکس ورودی و خروجی .داراری کیف اتصالات کامل جهت کلیه خودروها . ظرفیت مخزن 30 لیتر

  • ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک مدل 322-HPMM GD

  • . تخلیه کامل و نظافت و جایگزین روغن کلیه گیربکس های اتوماتیک

  • . کمک به بازگرداندن سرعت عملکرد گیربکس و کاهش لرزش گیربکس

  • . رفع مشکل تزریق روغن ناقص هنگام تعویض روغن گیربکس اتوماتیک به صورت دستی

  • . مخزن نشان دهنده روغن گیربکس ورودی و خروجی

  • .داراری کیف اتصالات کامل جهت کلیه خودروها

  • . ظرفیت مخزن 30 لیتر

گالری تصاویر

تصاویر مرتبط با این محصول را مشاهده نمایید