ساکشن روغن برقی قیف دار2390

ساکشن روغن برقی قیف دار2390

ساکشن روغن برقی قیف دار2390

ساکشن روغن برقی قیف دار 2390 HPMMM . ظرفیت مخزن 75 لیتر , ظرفیت قیف 15 لیتر . عدم نیاز به پمپ باد و کارکرد با برق شهری . برق مصرفی 380W ,قدرت فوق العاده . حداکثر فشار تخلیه روغن 7VPS- 5/0 Bar . سرعت ساکشن 5/6 L/MIN . طول شیلنگ ساکشن 8700 MM . طول شیلنگ تخلیه 25*2000MM . اتصال ورودی 4/1 . ابعاد 1200*475*430MM, ابعاد قیف 250*430*430MM

  • ساکشن روغن برقی قیف دار 2390 HPMMM

  • . ظرفیت مخزن 75 لیتر , ظرفیت قیف 15 لیتر

  • . عدم نیاز به پمپ باد و کارکرد با برق شهری

  • . برق مصرفی 380W ,قدرت فوق العاده

  • . حداکثر فشار تخلیه روغن 7VPS- 5/0 Bar

  • . سرعت ساکشن 5/6 L/MIN

  • . طول شیلنگ ساکشن 8700 MM

  • . طول شیلنگ تخلیه 25*2000MM

  • . اتصال ورودی 4/1

  • . ابعاد 1200*475*430MM, ابعاد قیف 250*430*430MM

گالری تصاویر

تصاویر مرتبط با این محصول را مشاهده نمایید