انژکتور شور HP-7 ‫ ‬

انژکتور شور HP-7   ‫  ‬

انژکتور شور HP-7 ‫ ‬

انژکتور شور HP-7 ‫ • ‫تعداد کانال شستشوی و تست انژکتور: 6 عدد ‫ • ‫امکان تنظیم فشار • ‫روش های تنظیم فشار: الکترونیکی / دستی ‫ • ‫قابلیت شستشوی انژکتور به صورت روکار • ‫شیر تخلیه: به صورت تخلیه دستی ‫ • ‫قابلیت تست نشتی انژکتور ‫ • ‫قابلیت شستشوی انژکتور به صورت معکوس • ‫منبع برق مورد نیاز: 220 ولت، 50~60 هرتز ‫ • ‫توان مصرفی شستشوی اولتراسونیک: 70 وات ‫ • ‫دامنه فرکانس انژکتورشور: 0 - 7500 دور بر دقیقه ‫ • ‫دامنه پالس انژکتور: 0 - 9900 پالس ‫ • ‫ظرفیت مخزن مایع شستشوی انژکتور: 2 لیتر ‫ • ‫دامنه تنظیم فشار شستشوی انژکتور: 0 - 5 Bar ‫ • ‫ابعاد دستگاه: 450*420*730 mm ‫ • ‫وزن کل: 60 کیلوگرم ‫ • ‫سیستم شستشوی اولتراسونیک انژکتور: به صورت یکپارچه در خود دستگاه ‫ • ‫دستورالعمل های تست و شستشوی انژکتور: 12 برنامه و دستورالعمل ‫


انژکتور شور HP-7   ‫

• ‫تعداد کانال شستشوی و تست انژکتور: 6 عدد ‫

• ‫امکان تنظیم فشار

• ‫روش های تنظیم فشار: الکترونیکی / دستی ‫

• ‫قابلیت شستشوی انژکتور به صورت روکار

• ‫شیر تخلیه: به صورت تخلیه دستی ‫

• ‫قابلیت تست نشتی انژکتور ‫

• ‫قابلیت شستشوی انژکتور به صورت معکوس

• ‫منبع برق مورد نیاز: 220 ولت، 50~60 هرتز ‫

• ‫توان مصرفی شستشوی اولتراسونیک: 70 وات ‫

• ‫دامنه فرکانس انژکتورشور: 0 - 7500 دور بر دقیقه ‫

• ‫دامنه پالس انژکتور: 0 - 9900 پالس ‫

• ‫ظرفیت مخزن مایع شستشوی انژکتور: 2 لیتر ‫

• ‫دامنه تنظیم فشار شستشوی انژکتور: 0 - 5 Bar

• ‫ابعاد دستگاه: 450*420*730 mm

• ‫وزن کل: 60 کیلوگرم ‫

• ‫سیستم شستشوی اولتراسونیک انژکتور: به صورت یکپارچه در خود دستگاه ‫

• ‫دستورالعمل های تست و شستشوی انژکتور: 12 برنامه و دستورالعمل ‫


 

گالری تصاویر

تصاویر مرتبط با این محصول را مشاهده نمایید